Polytan

Tvrtka Polytan već 40 godina razvija takvu travu prilagođenu vašim potebama, te je takva tvornica jedina u svijetu koja izrađuje vlati trave debljine 360 mikrona kao top ponude njihovih travnjaka. Mi kao zastupnici i ovlašteni ugrađivači i stručnjaci za Polytan proizvode i metode prikazat ćemo Vam  pojedine proizvode koji će vam sa svojim karakteristikama pokazati što znači imati Rolls Royce u travnjacima na svojem  igralištu.

BionPro

označuje neškodljivost okolišu (Bion) i profesionalni stupanj igranja (Pro).
Punilo podliježe zahtjevima po DIN 18035/7 i odobreno je od strane FIFA »two star« kao bitna komponenta.
Polytan Bion Pro punilo je optimalno za umjetne trave profesionalaca te višenamjenskih terena.
Nogometno igralište se približava prirodnoj travi u smislu igračih karakteristika, izgleda i osjeta; te nudi prednost trajanja:

 • svaka reakcija među travnatim vlaknima i granulatom je praktično izvedena zbog toga nema negativne strane na trajnost travnatog sistema
 • punilo apsolutno nije štetno za zdravlje i zbog posebne tehnologije granulacije primjerno je zemljanim značajkama i zato nudi optimalne atrakcijske karakteristike za nogomet
 • termoplastični materijal se 100% reciklira i se lako upotrebljava u sekundarnim produktima, jer nije štetan za okoliš
 • za upotrebu u dvoranama se granulatu lako doda još dodatni vatrootporni sloj i lako se upotrebljava u svim dvoranama (DIN EN 13501/1)

Vrste granulata:

 • Polytan Bion Pro 20:    0,5 – 2,0 mm (višenamjenska igrališta)
 • Polytan Bion Pro 12:    0,5 – 1,2 mm (profesionalna igrališta)
 • Polytan Bion Pro FR:    vatrootporni sloj

E-layer

Opis podloge na koju se stavlja trava: ACS je gumirana podloga, koja za 60%  povećava  kvalitet vašeg travnjaka, štiteći od lomova ligamenata Vaših igrača i produžujući trajnost samog travnjaka.

ACS ili E-layer podloga je dodatna opcija:

ELASTIČNA PODLOGA UMJETNE TRAVE

ACS sistem (Anti Compact Sistem) ili amortizirajući nosivi sloj
Sastav materijala:

Crni gumeni granulat ( SBR, granulacija 2-6 mm)
Poliuretansko vezivo P2300

Elastična podloga sastoji se iz posebno oblikovanih djelića gumenih-granulata  povezanih  među sobom sa dvokomponentnim poliuretanskim ljepilom.

Debljina podloge : 2,5 do 3,5 cm.

Polaganje

Elastična podloga polaže se finišerom na pripremljenu zemljanu podlogu ili asfalt; površina treba da bude kompaktna i ravna, sa tolerancijom maks. 4 mm ispod 4 m letve. Elastična podloga utvrdi se 24-36 sati poslije polaganja. Prije polaganja umjetne trave treba odležati 3-4 dana.Materijal se ugrađuje kod vanjske temperature iznad 5 st. C.

Funcionalne prednosti

Elastična podloga osigurava jednakomjernu, otvorenu i stalno elastičnu površinu ispod umjetne trave. ACS efekt spriječava da se punilo trave kompaktira i sa time gubi elastičnost površine. Samo se ugrađenom elastičnom podlogom može se postići jednake funkcionalne karakteristike površine sa umjetnom travom na duži rok i sa time pridobivanje Certifikata FIFA** u više godina korištenja igrališta.

Elastična podloga isto tako omogućava zamjenu umjetne trave više puta na stalno pripremljenu podlogu-dodatni radovi na podlozi trave nisu potrebni.

Testiranje umjetne podloge vrši se specijalnim aparatima koji simuliraju pritisak igračeve noge na podlogu te pokazujući relativnu vrijednost između 2. i 3. očitavanja, tj. apsorpciju podloge.

LIGAGRASS 238 (10/8) ili (14/8)

 • Polytan LigaGrass travnjak sustavi su idealna kombinacija pozitivne osobine sintetičkih monofilamenta nogometnih igrališta, kao što je posebice mekoća i visoki odskočni kapacitet, uz naknadu od teksturiziranih travnatih vlakana kao što su veći volumen i jednostavno održavanje.
 • Polytan LigaGrass nogometni travnjak kombinira monofilament travnatih vlakana s dokazanim Polytan PE formulacija, a najviše vlakana debljine ca. 200 mikrona s trajnom teksturizacijom.
 • Ovo je rezultiralo da busen  pruža jedinstvenu mekoću, izvanredna svojstva i otpornost na habanje kao i jednostavnost i efikasnost za održavanje.
 • Polytan je jedini proizvođač koji nudi ovu kombinaciju pogodnosti korisnicima sintetičkim igrališnim sustavima i stoga je sustav opravdana potreba od korisnika.

Specijalno modificiran Polietilen PE3, samostalo ekstrudirani Monofilament; UV rezistentan, otporan prema bojama i svjetlosti, okrugli krajevi trave

Ugradnja:
Trava se polaže sa posebnim postupkom na utvrđenu zemljanu podlogu ili na vezanu osnovnu površinu  - asfalt, beton, posebno pripremljenu podlogu od drobljenog vapnenačkog materijala granulacije 0-4mm ili na Polytan E-Layer umjesto asfalta. Međusobni spojevi se ljepe. Punilo trave se sa strojem položi u travu. Linije za nogomet su od istog materijala kao  umjetna trava i ugrađene su u travu.

LIGATURF 240 (16/4) ili (22/4)

Ova generacija umjetne trave, punjena sa kvarcnim pjeskom i gumenim (SBR) granulatom. Granulat ostaje uvjek na površini iznad pijeska i sa pijeskom se ne mješa. Umjetna trava je sastavljena od otvorenog sloja specijalnih koopolimernih PPE vlakana u visini 40 mm, postrance ekstrudirani monofilament , sa obrađenim i zaokruženim rubovima, UV-otporni. Trava je primjerena najviše za  nogomet, a isto i za višenamjensko igralište, sa sljedećim svojstvima:

 • Omogućava stabilnost u mirovanju i trčanju, kontrolirano klizanje i rotaciju i usmjereno vođenje i gibanje lopte;
 • uz pad nema ogrebotina ("meka" trava);
 • mogućnost igranja na travi kod svih vremenskih uvjeta;
 • trava zadovoljava zahtjeve profesionalaca i amatera;
 • izvanredna izdržljivost i ekonomičnost (dug životni vijek, minimalno održavanje)

Svojstva ove umjetne trave, punjene sa kvarcnim pjeskom i SBR granulatom su veoma slične svojstvima prirodne trave, posebno kad se pod umjetnu travu položi Polytan E-Layer prema specifikaciji:

 • sastav: gumeni (SBR) granulat, vezan sa PU-vezivom
 • debljina: cca 20 – 25 mm
 • svojstva: elastičnost
  apsolutna ravnost
  zbog vibracija se punilo trave ne sabija
  ("ACS" – anti compact system);

Sa E-Layer-om se izvanredno poboljšaju sportsko-funkcionalna svojstva umjetne trave

Ugradnja:
Trava se polaže sa posebnim postupkom na utvrđenu zemljanu podlogu ili na vezanu osnovnu površinu  - asfalt, beton, posebno pripremljenu podlogu od drobljenog vapnenačkog materijala granulacije 0-4mm ili na Polytan E-Layer umjesto asfalta. Međusobni spojevi se ljepe. Punilo trave se sa strojem položi u travu. Linije za nogomet su od istog materijala kao  umjetna trava i ugrađene su u travu.

LIGATURF 250 (16/4) ili (22/4)

Ova generacija umjetne trave, punjena sa kvarcnim pijeskom i gumenim (SBR) granulatom. Granulat ostaje uvijek na površini iznad pijeska i sa pijeskom se ne miješa. Umjetna trava je sastavljena od otvorenog sloja specijalnih polimernih PPE  vlakana u visini 50 mm, pojedinačno ekstrudirani monofilament , sa obrađenim i zaokruženim rubovima, UV-otporni. Trava je primjerna najviše za  nogomet, a isto za višenamjensko igralište, sa sljedećim svojstvima:

 • Omogućava stabilnost u mirovanju i trčanju, kontrolirano klizanje i rotaciju i usmjereno vođenje i gibanje lopte;
 • uz pad nema ogrebotina ("meka" trava);
 • mogućnost igranja na travi kod svih vremenskih uvjetima;
 • trava zadovoljava zahtjeve profesionalaca i amatera;
 • izvanredna izdržljivost in ekonomičnost (dug životni vijek, minimalno održavanje).

Svojstva ove umjetne trave, punjene sa kvarcnim pjeskom i SBR granulatom su veoma slične svojstvima prirodne trave, posebno kad se pod umjetnu travu položi Polytan E-Layer prema specifikaciji:

 • sastav: gumeni (SBR) granulat, vezan sa PU-vezivom
 • debljina: cca 20 – 25 mm
 • svojstva: elastičnost
  apsolutna ravnost
  zbog vibracija se punilo trave ne sabija ("ACS" – anti compact system);

Sa E-Layer-om se izvanredno poboljšavaju sportsko-funkcionalna svojstva umjetne trave

Ugradnja:
Trava se polaže sa posebnim postupkom na utvrđenu zemljanu podlogu ili na vezanu osnovnu površinu  - asfalt, beton ili na posebno pripremljenu podlogu od drobljenog kamenog vapnenačkog materijala granulacije  0-4mm umjesto asfalta. Međusobni spojevi se ljepe. Punilo trave se sa strojem položi u travu. Linije za nogomet su od istog materijala kao  umjetna trava i ugrađene su u travu.

LIGATURF 260 (16/4) ili (22/4)

Ova generacija umjetne trave, punjena sa kvarcnim pijeskom i gumenim (SBR) granulatom. Granulat ostaje uvijek na površini iznad pijeska i sa pijeskom se ne miješa. Umjetna trava je sastavljena od otvorenog sloja specijalnih polimernih PPE  vlakana u visini 60 mm, pojedinačno ekstrudirani monofilament , sa obrađenim i zaokruženim rubovima, UV-otporni. Trava je primjerna najviše za  nogomet, a isto za višenamjensko igralište, sa sljedećim svojstvima:

 • Omogućava stabilnost u mirovanju i trčanju, kontrolirano klizanje i rotaciju i usmjereno vođenje i gibanje lopte;
 • uz pad nema ogrebotina ("meka" trava);
 • mogućnost igranja na travi kod svih vremenskih uvjetima;
 • trava zadovoljava zahtjeve profesionalaca i amatera;
 • izvanredna izdržljivost in ekonomičnost (dug životni vijek, minimalno održavanje).

Svojstva ove umjetne trave, punjene sa kvarcnim pjeskom i SBR granulatom su veoma slične svojstvima prirodne trave :

 • sastav: gumeni (SBR) granulat, vezan sa PU-vezivom
 • debljina: cca 20 – 25 mm
 • svojstva: elastičnost
  apsolutna ravnost
  zbog vibracija se punilo trave ne sabija ("ACS" – anti compact system)

Ugradnja:
Trava se polaže sa posebnim postupkom na utvrđenu zemljanu podlogu ili na vezanu osnovnu površinu  - asfalt, beton ili na posebno pripremljenu podlogu od drobljenog kamenog vapnenačkog materijala granulacije  0-4mm umjesto asfalta. Međusobni spojevi se ljepe. Punilo trave se sa strojem položi u travu. Linije za nogomet su od istog materijala kao  umjetna trava i ugrađene su u travu.

MONOTURF 250 (12/4) ili (12/6)

Ova generacija umjetne trave, punjena sa kvarcnim pjeskom i gumenim granulatom (SBR); opcija: EPDM ili BION-PRO granulat. Granulat ostaje uvijek na površini iznad pijeska i sa pijeskom se ne miješa. Umjetna trava sastavljena je od otvorenog sloja ravnih istegnutih PPE vlakna u visini 50mm, kao su pojedinačno ekstrudirani monofilament (ne-fiblirirani), sa obrađenim i zaokruženim rubovima, UV-otporni, otporni na bojanje. Trava je primjerena najviše za  nogomet ali isto tako i za višenamjensko igralište, sa sljedećim karakteristikama:

 • omogućava stabilnost kod mirovanja i trčanja, kontrolirano klizanje i rotaciju te usmjereno vođenje lopte;
 • nema ostećenja na koži kod padova ("mekana" trava);
 • mogućnost igranja na travi kod svih vremenskih uvjeta;
 • trava zadovoljava zahtjevima profesionalaca i amatera;
 • izvanredna izdržljivost i ekonomičnost (dug životni vijek, minimalno održavanje).

Karakteristike ove umjetne trave su slične karakteristikama prirodne trave, naročito ako umjetnu travu stavimo na elastičnu nosivu podlogu POLYTAN E-LAYER, prema specifikaciji:

 • sastav:    gumeni (SBR) granulat, vezan sa PU-vezivom
 • debljina: 25 mm
 • karakteristike: elastičnost,
  apsolutna ravnost,
  zbog vibracija se punilo trave ne sabija ("ACS" – anti compact system);

Sa navedenom podlogom izvanredno se poboljšaju sportsko-funkcionalne karakteristike umjetne trave u dužem igračkom vijeku ostaju iste.

Ugradnja:
Trava se polaže sa posebnim postupkom na utvrđenu zemljanu podlogu ili na vezanu osnovnu površinu  - asfalt, beton ili na posebno pripremljenu podlogu od drobljenog kamenog vapnenačkog materijala granulacije  0-4mm umjesto asfalta. Međusobni spojevi se ljepe. Punilo trave se sa strojem položi u travu. Linije za nogomet su od istog materijala kao  umjetna trava i ugrađene su u travu.

MONOTURF 260 (12/4) ili (12/6)

Ova generacija umjetne trave, punjena sa kvarcnim pjeskom i gumenim granulatom (SBR); opcija: EPDM ili BION-PRO granulat. Granulat ostaje uvijek na površini iznad pijeska i sa pijeskom se ne miješa. Umjetna trava sastavljena je od otvorenog sloja ravnih istegnutih PPE vlakna u visini 60mm, kao su pojedinačno ekstrudirani monofilament (ne-fiblirirani), sa obrađenim i zaokruženim rubovima, UV-otporni, otporni na bojanje. Trava je primjerena najviše za  nogomet ali isto tako i za višenamjensko igralište, sa sljedećim karakteristikama:

 • omogućava stabilnost kod mirovanja i trčanja, kontrolirano klizanje i rotaciju te usmjereno vođenje lopte;
 • nema ostećenja na koži kod padova ("mekana" trava);
 • mogućnost igranja na travi kod svih vremenskih uvjeta;
 • trava zadovoljava zahtjevima profesionalaca i amatera;
 • izvanredna izdržljivost i ekonomičnost (dug životni vijek, minimalno održavanje).

Karakteristike ove umjetne trave su slične karakteristikama prirodne trave, naročito ako umjetnu travu stavimo na elastičnu nosivu podlogu POLYTAN E-LAYER, prema specifikaciji:

 • sastav: gumeni (SBR) granulat, vezan sa PU-vezivom
 • debljina: 25 mm
 • karakteristike:- elastičnost
  apsolutna ravnost
  zbog vibracija se punilo trave ne sabija ("ACS" – anti compact system);

Sa navedenom podlogom izvanredno se poboljšaju sportsko-funkcionalne karakteristike umjetne trave u dužem igračkom vijeku ostaju iste.

Ugradnja:
Trava se polaže sa posebnim postupkom na utvrđenu zemljanu podlogu ili na vezanu osnovnu površinu  - asfalt, beton ili na posebno pripremljenu podlogu od drobljenog kamenog vapnenačkog materijala granulacije  0-4mm umjesto asfalta. Međusobni spojevi se ljepe. Punilo trave se sa strojem položi u travu. Linije za nogomet su od istog materijala kao  umjetna trava i ugrađene su u travu.

LIGATURF RS+ 240 (16/4) ili (22/4)

Ova nova generacija umjetne trave, punjena sa kvarcnim pjeskom i gumenim (SBR) granulatom. Granulat ostaje uvjek na površini iznad pijeska i sa pijeskom se ne mješa. Umjetna trava je sastavljena od otvorenog sloja specijalnih koopolimernih PPE vlakana u visini 40 mm, postrance ekstrudirani monofilament , sa obrađenim i zaokruženim rubovima, UV-otporni. Trava je primjerena najviše za  nogomet, a isto i za višenamjensko igralište, sa sljedećim svojstvima:

 • Omogućava stabilnost u mirovanju i trčanju, kontrolirano klizanje i rotaciju i usmjereno vođenje i gibanje lopte;
 • uz pad nema ogrebotina ("meka" trava);
 • mogućnost igranja na travi kod svih vremenskih uvjeta;
 • trava zadovoljava zahtjeve profesionalaca i amatera;
 • izvanredna izdržljivost i ekonomičnost (dug životni vijek, minimalno održavanje)
 • deblljna vlakna umjetne trave novih generacija je 350µ (mikrona)

Svojstva ove umjetne trave, punjene sa kvarcnim pjeskom i SBR granulatom su veoma slične svojstvima prirodne trave:

 • sastav: gumeni (SBR) granulat, vezan sa PU-vezivom
 • debljina: cca 20 – 25 mm
 • svojstva: elastičnost
  apsolutna ravnost
  zbog vibracija se punilo trave ne sabija
  ("ACS" – anti compact system);

Ugradnja:
Trava se polaže sa posebnim postupkom na utvrđenu zemljanu podlogu ili na vezanu osnovnu površinu  - asfalt, beton ili na posebno pripremljenu podlogu od drobljenog kamenog vapnenačkog materijala granulacije  0-4mm umjesto asfalta. Međusobni spojevi se ljepe. Punilo trave se sa strojem položi u travu. Linije za nogomet su od istog materijala kao  umjetna trava i ugrađene su u travu.

LIGATURF RS+ 250 (18/4)

Ova nova generacija umjetne trave, punjena sa kvarcnim pjeskom i gumenim (SBR) granulatom. Granulat ostaje uvjek na površini iznad pijeska i sa pijeskom se ne mješa. Umjetna trava je sastavljena od otvorenog sloja specijalnih koopolimernih PPE vlakana u visini 50 mm, postrance ekstrudirani monofilament , sa obrađenim i zaokruženim rubovima, UV-otporni. Trava je primjerena najviše za  nogomet, a isto i za višenamjensko igralište, sa sljedećim svojstvima:

 • Omogućava stabilnost u mirovanju i trčanju, kontrolirano klizanje i rotaciju i usmjereno vođenje i gibanje lopte;
 • uz pad nema ogrebotina ("meka" trava);
 • mogućnost igranja na travi kod svih vremenskih uvjeta;
 • trava zadovoljava zahtjeve profesionalaca i amatera;
 • izvanredna izdržljivost i ekonomičnost (dug životni vijek, minimalno održavanje)
 • deblljna vlakna umjetne trave novih generacija je 350µ (mikrona)

Svojstva ove umjetne trave, punjene sa kvarcnim pjeskom i SBR granulatom su veoma slične svojstvima prirodne trave, posebno kad se pod umjetnu travu položi Polytan E-Layer prema specifikaciji:

 • sastav: gumeni (SBR) granulat, vezan sa PU-vezivom
 • debljina: cca 20 – 25 mm
 • svojstva: elastičnost
  apsolutna ravnost
  zbog vibracija se punilo trave ne sabija
  ("ACS" – anti compact system);

Sa E-Layer-om se izvanredno poboljšaju sportsko-funkcionalna svojstva umjetne trave

Ugradnja:
Trava se polaže sa posebnim postupkom na utvrđenu zemljanu podlogu ili na vezanu osnovnu površinu  - asfalt, beton ili na posebno pripremljenu podlogu od drobljenog kamenog vapnenačkog materijala granulacije  0-4mm umjesto asfalta. Međusobni spojevi se ljepe. Punilo trave se sa strojem položi u travu. Linije za nogomet su od istog materijala kao  umjetna trava i ugrađene su u travu.

Maxmar sport d.o.o.

ured:
Repulčeva 6, Klinča Sela
10450 Jastrebarsko
tel: +385 (1) 6288 392
fax: +385 (1) 6288 393
mail: info@maxmar-sport.hr